Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 113
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36851388: A.K.TRADE s.r.o.
37642529: Adela Pačayová
10818812: Alexander Takács - STAVKONPOL
36597279: ANAKONDA s.r.o.
41451881: Anton Gumaň
41451074: Anton Köteles
36211991: ASSAX, s.r.o.
41872673: Atila Žiga
36725366: BAKO - SK s.r.o.
36590185: BGP, s.r.o.
37639609: Boris Tink
36173461: BUILDING GROUP SLOVAKIA, s.r.o.
43485154: Darina Láslófiová
43902359: DREVPALEX, s.r.o.
17083923: ECO-GLOBAL spol. s r.o.
32702965: Edita Fazekašová ELEGANT
36764710: ELOX TRADE s.r.o.
32703091: Ervín Gašpar LESY MIGLINC
31651372: EUROTREND spol. s r.o.
31734472: Fontána, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou